16 Augusti 1932-

 

1932- 16/8  konstituerande möte, Folkets Hus 

 

1932- 21/8  Klubbens första medlemsmöte, Dödmanskär

 

1934 - Arrenderar klubben en del av ön Finnharen.

 

1936 - Finnharen till försäljning på exekutiv aktion, klubben beslutar att försöka köpa ön

  

1938 - Förhandlingar för att få friköpa ön Finnharen inleds.

1940-


1940 - December, köpet av Finnharen fullbordat.

 

1940 - Besked till klubben om averkningsskyldighet för kronans räkning

 

1940 - Klubben säljer ved för bränsle till Konsumtionsföreningen

 

1942 - Klubben säljer ved för bränsle till Gävle Vedhandelsförening

 

1945 - Uttdrag ur Styreleberättelse:

 

"Klubben har under året anordnat en familjefest samt företagit utflykt med Kopparfors bogserbåt till Klubbholmen"

 

"Klubbens verksamhet har ej varit så livaktig som önskvärt vore. På grund av situationer som kriget medfört och den resignation som utlöst hos medlemmarna. Styrelsen vill uttala den förhoppning inför det nya året då nu "fred" råder i världen, att medlemmarna samlar sig inför de uppgifter som väntar, att föra klubbens arbete framåt och gemensamt sträva för att vårda och förbättra den vackra tillflyktsort vi äger i klubbholmen."

 

1946 - Uttdrag ur Styreleberättelse:

 

"Kopparfors Bolag ger som gåva klubben 2000 kronor för byggnad av klubbstuga på Finnharen"

 

"Kopparfors Bolag ger som gåva klubben en huspråm, pråmen används som angörningsbrygga på Finnharen" 

 

1949 - Uttdrag från Gefle Motorbåtsklubbs sekreterares bekräftelse på inbjudan 15 årsjubileum

 

" PS. Då jag troligtvis åker med tåget som går från Gävle kl 1830 och det blir besvärligt att komma hem samma kväll vore jag tacksam om det fanns möjlighet att ordna rum för natten för mig och min fästmö.

1950-

 

1955 - Grävs kanalen mellan Finnharen och fastlandet till en kostnad av 3000 kronor, vara 2000 kronor i bidrag från Hamrånge kommun

 

1955 - Ett nytt klubbhus byggs på Finnharen, virke inköpt från en gammal gård som rivits i Vicksjö. Fönster och dörrar har skänkts från Kopparfors.

 

1957 - Klubben skuldfri ägare till Finnharen.

1960-

 

1963 - Nya stadgar fastställs den 2 februari.

1970-

 

1972 - 40 års jubileum på Finnharen, 100 tals båtar varav 40 gästbåtar på besök till jubileumet.

 

1973 - Uppförande av metallbro över kanalen vid Finnharen, el till klubbstugan på Finnharen.

 

1975 - Slipen i hamnen tas i bruk och småbåtshamnen börjar byggas med plats för 20-tals båtar.

 

1975 - Kopparfors AB hyr ut Skepparkåken (Kaptensgården) till klubben.

 

1976 - Stadgarna revidera vid årsmöte den 13 mars.

 

1978 - småbåtshamnen har nu ca 50 båtplatser.

 

1979 - Stadgarna revideras vid årsmöte den 24 mars.

 

1979 - inköp av en traktor till hamnen och ett garage till traktorn byggs.

1980-

1981 - Mastskjul i hamnen


1981 - Klubben bygger 4st optimist jollar för ungdomsverksamhet


1982 - Stadgarna revideras vid årsmöte den 20 mars


1982 - 50 års jubileum, firas den 24 juli på Finnharen


1983 - Stadgarna revideras vid årsmöte den 26 mars.

1985 - Styrelsen beslöt att sälja fröträd på Finnharen med villkor att virket "lunnas med häst" fram till en överenskommen körväg.

1990-

 

Arbete pågår.

2000-

 

2009 - Stadgarna revideras vid årsmöte den 4 april.

2010-

 

2013 - Vaktjänst införs i klubben på grund av upprepade stölder och skadegörelse


2015 - Stadgarna revideras vid årsmöte den 26 april.

2018 - Ungdomsprojektet "Kul på sjön" startas upp. Projektets mål är att skapa möjligheter för fler att upptäcka hur roligt det är att uppleva Hamrånges sjöar och kust samt att på sikt få in en föryngring i klubben.

2020-

 

2020 - Coronapandemin medför att klubben tvingas ställa in diverse möten och en del aktiviteter. Klubben får ett nytt 20-årigt arrende avtal, avtalet innebär att förutom den mark klubben har haft tillgång till sedan tidigare får tillgång till en stor del av den gamla vedgårdsplanen på Rödboharen.
Kul på sjön körs för första gången ii samarbete med Norrhamn och Skolan.

Norrsundets Motorbåtsklubb bildad: 16 augusti 1932

Avskrift av NMKs årskrönika från 1933, Författat av T.Eckerman

1933:års stadgar