Norssundets Motorbåtsklubbs Stadgar

Bilaga 1 - Finnharen

Bilaga 2 - Funktionärs och Kommitté föreskrifter

Bilaga 3 - Ordningsföreskrifter

Bilaga 4 - Avgifter 2021

 

Övriga dokument:

Avfallshanteringplan

Utlåning av Kul på sjön utrustning